Öz & Er

 

      

          KARACA FM

 
 

 


 

 

NE CIKAR

 Adem olan ademlikte durmali
Hayvan gibi sürüsmekten ne cikar?
Eli gözetmeden kendin görmeli
Cahil gibi yarismaktan ne cikar?  

Adem isterim ki ögütler tuta
Konu komsusuyla birlige yete
Aradan buguzu benligi ata
Kavga edip vurusmaktan ne cikar? 

Kul olanin eli olsun hayirda
Hakki hazir bil de dagda bayirda
Cevahir bulunmaz kumda kayirda
Ummanlarda aramaktan ne cikar?

 Insan oglu dirlik etmez marinan
Bir arada olmaz güller harinan
Kadim konusmali sadik yarinan
Yalan yere görüsmekten ne cikar? 

“Fakir” der ki: Olan ömrün zay olur
Yüklenir göcümüz gitti hay olur
Bu yalan dünya kime köy olur
Devran sürsen sürmesen de ne cikar? 

Fakiri, bu siiri körü körüne münakasa etmeyi adet edinmis olan bir komsusu icin, bir münakasadan sonra söylemistir.

Sorry, your browser doesn't support Java.